תמונות

אקונגו. קיבל אישור חריג לחתום בק"ש (עמית מצפה)