תמונות

מרכוס רוחו, דווקא הוא בטוח בהרכב (gettyimages)