תמונות

המועדף על ראשי נתניה. אלישע לוי (אלן שיבר)