תמונות

וחזרו הביתה עם נתון סטטיסטי שמעלה נשכחות מעונת האליפות (יוסי שקל)