תמונות

שיתוף הפעולה עם פרמאר כשל (צילום: אלן שיבר)