תמונות

ומניפה אותו לראשונה על אדמת ארץ ישראל (יניב גונן)