תמונות

מוניר ודני אלבס חוגגים על חשבון ויאנובנסה (Getty)