תמונות

מציירים בצלחת חיים כהן צילום: איילת ליברטי-לב