תמונות

בכל זאת מעודד. מולנסטיין (צילום: יוסי שקל)