תמונות

לחמן. הסיכוי קלוש, אם בכלל קיים (אלן שיבר)