תמונות

יניב כהן. צו עיקול בגובה 170 אלף ש&"ח (עמית מצפה)