תמונות

רוצה להכניס את ורמוט לעניינים בהדרגה. מולנסטיין (יוסי שקל)