תמונות

עברי עם ברנע ונבו. לא התייחסה לפוליטיקה, התרכזה רק בספורט (שי לוי)