תמונות

איגור קולשוב (מימין) צוחק מהניצחון (קובי אליהו)