תמונות

דיאב. הבקיע חצי משערי הקבוצה עם 4 בלבד (יניב גונן)