תמונות

מאיוקה בעננים, קפילוטו וגפני מרוצים (אור שפונדר)