תמונות

ציפיות שווה לחץ. בלגיה עמדה בו (gettyimages)