תמונות

התאבדותו של תנ"צ ברכה צילום: עזרי עמרם, חדשות 2