תמונות

אלמוג כהן, התנצל בפני גוטמן (אתר ההתאחדות)