תמונות

קל זה לא יהיה, במכבי מאמינים שיש מאצ' אפ טוב (gettyimages)