תמונות

דגן יבזורי. המצטיין בשורות גלבוע (עמית מצפה)