תמונות

סרטון המחאה של ארגון נעמ"ת נגד גולדסטאר צילום: מתוך חי בלילה