תמונות

מרב בפריז, מרסי כסאות מעץ לא מעובד צילום מרב שדה צילום: מרב שדה