תמונות

רנדל ואופוויבו. בעיית הגובה הייתה ברורה (אלן שיבר)