תמונות

גונזאלס מול דוד רביבו. זוכה למנוחה השבוע (דרור עינב)