תמונות

מסצ'ראנו. הסדר חזר לארגנטינה (gettyimages)