תמונות

א' עם בנה בבית החולים צילום: תומר ושחר צלמים