תמונות

למרות היכולת, הקינגס עם עוד הפסד (GETTYIMAGES)