תמונות

חזרה מרגשת ביותר. ספר (צילום: האתר של הפועל חולון)