תמונות

אין רווח, ההסכם פסול (מתוך חוות הדעת המשפטית)