תמונות

יואב שב. היה קרוב למפגש מול חניכו לשעבר, דודי סלע