תמונות

יצחק בוז'י הרצוג לאחר הניצחון בבחירות לעבודה צילום: חדשות 2