תמונות

זירה מציאת גופה באריאל צילום: שי עמיחי - סוכנות תצפית