תמונות

אבידור ומאיוקה. ימלא את מקומו (קובי אליהו)