תמונות

האדומים הסתדרו בלי אמארה ואליהו (לירון מולדבן)