תמונות

כפר הס, סלון כורסאות גובה צילום: הגר דופלט