תמונות

צינורות לייצור מרגמות צילום: רשות המעברים במשרד הביטחון