תמונות

שביתה ברשת ב, אולפן רדיו צילום: ועד עיתונאי הרדיו בתל אביב