תמונות

תמיר כחלון במדי לגיה ורשה. &"(האתר הרשמי של לגיה ורשה)