תמונות

אני הייתי פה קודם -תיק, חולצה וציפית צילום: ליליבלה