תמונות

טסונגה בקהל, כבר חושב על השלב הבא (gettyimages)