תמונות

ישראלביץ´ ומדוניאנין. הקשר מבוקש (משה חרמון)