תמונות

הרצליה, חדר ילד שידת מיטה צילום: דניה ויינר