תמונות

יוצא לחג מבואס, מגרלשווילי (קובי אליהו וואלה)