תמונות

טל בן זאב, פינת משפחה לפני צילום: סטודיו שגב, אלעד גונן וזאב ביץ