תמונות

"הוא לא יהיה סוד להרבה זמן". רוזן (מנהלת הליגה)