תמונות

לשימוש פזם בלבד! מבצע ליטני צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון