תמונות

דליה מזור עם הנכדה היילי צילום: תומר ושחר צלמים