תמונות

מתבצרים בקבר דוד בירושלים צילום: סוכנות תצפית