תמונות

מטפסי התרנים של אגף התקשוב צילום: דובר צה"ל